Aktiedepå Finans

Written by 22:01 Aktier, Homepage

Aktiedepå – Vad är en aktiedepå

Vad är en Aktiedepå?

En aktiedepå kan också kallas aktie- och fondkonto eller värdepappersdepå. Detta är den klassiska och traditionella formen av konto för att förvara investeringar. I en aktiedepå kan du köpa alla olika sorters värdepapper som aktier, fonder, obligationer, derivat, teckningsrätter mm. 

Hur skapar man en aktiedepå?

Aktiedepåer finns att skapa hos alla större banker samt nätmäklare som Avanza Bank och Nordnet Bank. Logga in online och klicka dig fram till att skapa ett nytt konto och välj konto formen aktiedepå. Hos dom flesta banker kan man slutföra processen genom att signera i Bank ID och därmed blir det konto tillgängligt direkt. Du kan då börja köpa aktier, fonder eller andra värdepapper som förvaras på aktiedepån.

Beskattning och strategier för en aktiedepå?

På en aktiedepå skattar man 30% på vinsterna för sålda investeringar. Detta gäller för alla sorters värdepapper som du säljer oavsett om det är aktier, fonder eller något annat. 

Skatten för aktiedepån beräknas på helårsbasis vid skattedeklarationen under våren. Där redovisas alla sålda investeringar och resultatet av dessa slås samman. Det innebär att sålda investeringar med vinst kan kvittas mot sålda investeringar med förlust. På det sättet kan man reducera skatten som man annars hade behövt betala för sina vinster. Det är därför viktigt att man har i åtanke vilka vinstgivande investeringar man har sålt under året och beaktar om man har några potentiella förluster som skulle kunnas säljas innan året är slut. Detta tankesätt med att optimera skatten varje år kommer göra stor skillnad för ditt sparande över tid.

Om man vid ihopräkningen av sålda investeringar har gjort en förlust får man göra förlustavdrag. Man får då räkna med 70% av förlusten som multipliceras med 30% skatt vilket blir det belopp som man får dra bort från den skatt som behöver betalas. Detta innebär att en förlust som inte kvittas mot en vinst sänker din skatt med 21% (70% av 30%) medan om den kvittas får du dra bort hela vinstskatten som är 30%. Därav är det fördelaktigt att kvitta förluster mot vinster om man har möjlighet.

Vid skattedeklarationen varje år behöver man fylla i en K4-blankett för sålda aktier i en aktiedepå. Man fyller då i omkostnadsbelopp och försäljningspris. Väljer man att deklarera online har man dessutom flera uppgifter förifyllda och en del beräkningar sker automatiskt. Du kan se dina aktieaffärer hos din bank bland dina transaktioner eller noter och därigenom ta reda på försäljningspriset. Har man gjort väldigt många affärer under ett år har Avanza en tjänst där dom fixar ifyllandet av K4 blanketten åt dig mot en avgift.

Vilka typer av investeringar passar bäst i en aktiedepå?

Aktiedepåer är den mest flexibla konto formen och man får möjlighet att vara med i erbjudande som att teckna aktier nyintroduktioner av nya bolag samt delta i nyemissioner. 

På grund av möjligheten till vinst kvittning och förlustavdrag i aktiedepå lämpar sig detta konto väl till hög risk investeringar. Om man investerar i stora stabila företag som övertid genererar en stabil avkastning är kapitalförsäkring och investeringssparkonto oftast bättre eftersom man då inte skattar på vinsten utan betalar en mycket låg årlig skatt. Däremot kan investeringar i småbolag och förhoppningsbolag på dom mindre börslistorna ofta vara lite som ett lotteri där några sticker iväg som kursraketer och många går mot konkurs eller faller rejält. Med dessa i en aktiedepå kan man göra avdrag för förlusterna eller kvitta dom mot vinster. Denna möjlighet finns inte för kapitalförsäkring och investeringssparkonto. För kursrakterna som kanske mångdubblats i värde från inköpspriset kan man vid försäljning använda schablonmetoden. Då beräknas ett schablonmässigt inköpspris som 20% av försäljningspriset därmed reduceras vinstskatten om aktien stigit väldigt mycket sedan köp. 

Äganderätt och, investerarskydd för Aktiedepå

När du äger aktier i en aktiedepå är det du själv som står som ägare och är därmed inskriven i bolagets aktiebok. Du får då möjlighet att påverka bolaget genom att delta och rösta vid bolagsstämman.

Aktiedepåer omfattas även av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att om banken som du har ditt ISK hos skulle gå i konkurs gäller insättningsgarantin och staten kliver in och ersätter icke-investerade pengar på ditt ISK upp till 950 000 kr. Investerade pengar är också skydda. Dessa placeringar är avskilda från bankens egna tillgångar och vid konkurs har du därmed rätt att få ut dina värdepapper från banken.

(Visited 231 times, 1 visits today)
Stäng