Vad är en aktie?

Written by 18:14 Aktier, Homepage

Börja med aktier!

Vad är en aktie?

En aktie är en andel av ett företag och dess innehavare är därmed en delägare i bolaget. Aktiebolag finns både som börsnoterade bolag och privata aktiebolag. För börsnoterade bolag finns en öppen handelsmarknad för aktier där man kan köpa in sig som delägare. 

Investera i aktier

Många väljer att investera sina sparpengar i aktier för att få en högre avkastning på sitt kapital. Dom flesta sparkonton är helt utan ränta medan aktierna på  Stockholmsbörsen har i snitt ökat med 8,46 % per år mellan 1999-2018. 

Genom att investera i aktier och bli delägare i ett aktiebolag får man del av företagets värdeutveckling. När företagets värde ökar, genom olika positiva faktorer som en högre vinst eller goda framtidsförhoppningar, stiger även aktiens pris genom att fler vill köpa den tills dessa positiva faktorer har värderats in i priset. Detsamma gäller även om negativa faktorer drabbar företaget. Då sjunker aktiepriset och man riskerar att göra en förlust om man säljer sin ägarandel i bolaget.

Många aktiebolag ger även en utdelning till sin ägare. Detta innebär att bolaget, oftast årligen, från sin tillgångar delar ut en summa per aktie till varje ägare.

Hur köper man aktier?

Aktier i börsnoterade företag handlas öppet på börsmarknaden. Denna når man enkelt online genom valfri bank. Avanza och Nordnet är specialiserade mot aktie-, fond och derivathandel. Dom erbjuder båda ett enormt utbud av produkter och är väldigt prisvärda.

Vid handel med aktier betalar man ett så kallat courtage vid köp och försäljning. Detta är en avgift som betalas till börsmäklaren till exempel Avanza eller Nordnet. Courtagekostnaden brukar varier mellan ett fast pris på 1-100 kr beroende på den enskilda kunden men kan också vara en procentuell avgift.

Att sälja aktier

Försäljningen av aktier utförs också på börsmarknaden online via en bank som Avanza, Nordnet eller annan valfri. Vid försäljning får du utbetalt en summa motsvarande värdet av aktierna. Om värdet vid försäljning är högre än vid köpet har man gjort en vinst och får utbetalt mer pengarna än vad man satte in. Har företaget gått sämre under ägande perioden, kan värdet vara lägre vid försäljning och man har då gjort en förlust.

Hur sätter man igång med aktier?

Den enklaste vägen till att starta upp ett sparande i aktier är att skapa ett konto på Avanza eller Nordnet. Genom BankID går den processen på bara några minuter. Med ett konto hos någon av dessa kan man sedan överföra pengar från sin egna bank. När pengarna kommit in kan man välja fritt bland både svenska och internationella aktier och fonder. 

Vilken form av konto ska man välja?

Dom tre vanligaste kontoformerna är Aktie- & fondkonto (AF), Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF). Det främsta som skiljer dessa åt är hur man beskattas på sina investeringar.

AF: Detta är ett klassiskt konto där man får rätt till att kvitta vinster mot förluster. Säljer man en investering med vinst behöver man betala 30% av vinsten i skatt men man har möjlighet att kvitta vinster mot förluster. och därför reducera skatten. Detta konto kräver därmed också att man fyller i en K4-blankett vid skattedeklaration vilket är oftast väldigt enkelt men kräver några minuter.

ISK och KF: För både investeringssparkonto och kapitalförsäkring behöver man inte betala skatt vid försäljning av vinstgivande investeringar. Man betalar istället en procentuell skatt på hela sitt innehav oavsett om tillgångarna på kontot har ökat eller minskat i värde. För 2020 är skatten endast 0,375% vilket ofta är fördelaktigt över längre tid gentemot en vinstskatt på hela 30%. Ytterligare en fördel är att man slipper deklarera sina aktieaffärer.

Aktier eller fonder?

När man sedan ska börja placera sina pengar uppstår valet mellan aktier eller fonder. Skillnaden är att en aktie ger delägarskap i ett specifikt bolag medan en fond ger ett indirekt ägande av fondens underliggande tillgångar till exempel olika aktier. Vid handel med aktier betalar man ett courtage medan för fonder betalar man en årlig procentuell avgift till fondförvaltaren. 

Fonder kan vara ett bra alternativ om man inte själv vet vad man vill investera i. Då betalar man fondens förvaltare för att sköta om ens investering. Fonder har ofta lägre risk än enskilda aktier eftersom att dom är diversifierade dvs pengarna är uppdelade på flera olika tillgångar. Går till exempel en av fondens aktier dåligt kan dom resterande aktierna täcka upp för bortfallet. Fonder kan också vara ett utmärkt sätt att ska en exponering mot ett specifikt land, världsdel eller bransch genom att köpa en Asienfond eller en amerikansk indexfond.

Fördelarna med aktier är hög potentiell avkastning om företaget presterar bra. Aktier har ingen årlig avgift och man får friheten att bestämma allt helt själv. 

Vilka fonder ska man välja?

Att välja fonder är väldigt individuellt och beror till stor del på investeringshorisont, ändamålet med sparandet, tajming i relation till börscykeln och många fler faktorer. Generellt sett brukar man rekommendera att desto längre investeringshorisont desto större risk bör man ta. Med en investeringshorizont längre än 10 år kan man välja fonder med stor eller fullständig viktning i aktier eftersom att över så lång period har aktier historiskt sett hunnit återhämta sig även från stora crasher. Med kortare tidshorisont, exempelvis fem år, kan det vara klokt att välja fonder med lägre andelar i aktier och mer i exempelvis räntor. Om syftet till exempel är ett pensionssparande som behöver nyttjas inom fem år vore det olyckligt om börsen går ner rejält och inte hinner återhämta sig.

Fondens avgift är också väldigt viktig att hålla koll på inför ett köp. Fondens framtida avkastning är aldrig garanterad men den avgift som fondförvaltaren tar ut är fast oavsett om fondens värde går upp eller ner. Fonder med dyra avgifter, säg 2-3% eller mer, äter upp väldigt mycket av avkastningen även vid en positiv utveckling. Dessa fonder behöver därför prestera rejält mycket bättre än billiga fonder för att göra rätt för sin avgift.

Om man vill investera i en fond med 100% aktier är indexfonder ett utmärkt alternativ. Dessa fonder speglar aktieindex, exempelvis stockholmsbörsen OMXS30, dvs dom 30 största aktierna på svenska börsen. Därigenom får man äga en väldiversifierad portfölj av stora etablerade svenska företag och går ett bolag dålig kan resterande 29 bolag täcka upp för det. Eftersom dessa fonder speglar aktieindex behöver dom inte aktivt förvaltas och erbjuds därför till extremt låga eller helt utan avgifter. Både Avanza och Nordnet erbjuder aktieindexfonder som är helt utan avgifter. Avanza har fonden Avanza Zero och Nordnet har fonden Nordnet Indexfond Sverige. Nordnet erbjuder även indexfonder för Finland, Danmark och Norge som är helt utan avgifter. Dessa fonder är utmärkta alternativ för en ny investerare som gör sina första köp.

Fonder är också ett väldigt bra sätt att diversifiera sig mot olika världsdelar. Om man endast äger aktier i svenska bolag kan det vara smart att köpa en globalfond, USA fond, asienfond eller liknande för att sprida sin exponering utifall svenska börsen får en tuff tid. Avanza har exempelvis fonden Avanza Global med minimala 0,11% avgift som ger exponering främst mot USA men också flera andra länder. Fonden Swedbank Robur Access Asien är en asienfond av Swedbank som finns hos Nordnet och Avanza till 0,35% avgift och ger exponering mot Asien och främst Kina.

Vilka aktier ska man välja?

Att välja aktier är precis som med fonder, högst individuellt och sannolikt ännu svårare. Till att börja med finns olika segment på börsen och dom tre största är large cap, mid cap och small cap i storleksordning. Generellt sett är större bolag säkrare medan mindre bolag innebär högre risk. En bra utgångspunkt är att utforska den branscher eller dom branscher man själv har bäst kunskap om. Sedan gäller det att identifiera vilket eller vilka bolag inom den branschen som man tror mest på. Men man bör ha i åtanke att att en akties framtida prestation ställs alltid i relation till den förväntade prestationen. Förväntningarna på nästa kvartalsrapport till exempel är ofta redan inprisad i dagens aktiekurs. Bolaget behöver därför redovisa bättre resultat än förväntat för att locka till sig nya köpare och se sin aktiekurs stiga.

Som ny investerare behöver man också vara medveten om att vid investering i enskilda aktier behöver man långsiktigt prestera bättre än aktieindexet för att detta ska vara lönsamt tidsmässigt. Eftersom att om man inte lyckas med detta kunde man lika väl ha köpt indexfonder istället. Investering i enskilda aktier kan vara tidskrävande i form av research och arbete medan indexfonder förutsätter inget tidsmässigt åtagande överhuvudtaget. 

Skatt på aktier och investeringar

Att betala skatt på aktier eller fonder beror på resultatet av affären, om man gjort en vinst eller förlust, samt i vilken form av depå som man ägt investeringen. Vi använder aktier som exempel nedan men samma principer gäller för fonder.

Vid försäljning där man gjort en vinst och aktierna legat i ett aktie- & fondkonto kommer man behöva betala skatt på vinsten. Detta gör man genom att fylla i en K4-blankett vid inlämnande av skattedeklarationen. Då betalar man 30% i skatt på vinsten av affären.

Vid försäljning som genererat en förlust, och aktierna funnits på ett aktie- & fondkonto, betalas ingen skatt. Däremot får man räkna av sina förluster mot sina vinster och därigenom möjlighet att kvitta vinster och förluster mot varandra för att minska vinstskatten. Detta innebär att om man har sålt ett aktieinnehav med 1 000 kr i vinst och sålt ett annat innehav med 1 000 kr i förlust så kan man kvitta dessa mot varandra och nettot blir därmed noll. Då behöver man inte längre betala skatt på den vinstgivande affären. Denna kvittning sker sedan automatiskt vid ifyllande av K4 blanketten i skattedeklarationen.

Månadssparande

Fonder passar väldigt bra till månadssparande eftersom man inte betalar något courtage vid köp. Därför kan man månadsspara valfritt belopp utan kostnad. Månadssparande underlättar för många eftersom det sker med automatik och forcerar sparandet. Det är även mycket svårt att ha bra timing med köp på börsen och genom ett månadssparande köper man in sig kontinuerligt och riskerar inte att sätta in allt i toppen på en börscykel.

Ett månadssparande ackumulerar större sparkapital än vad många tror. Exempelvis om man startar med 0 kronor och månadssparar 5 000 kr i 20 år i indexfonder uppskattas detta ackumulera till ett kapital på   3 miljoner kronor (se bild 1 nedan). Ökar man tidslängden till 30 år blir summan hela 7,7 miljoner kronor (se bild 2 nedan). Detta är långt över vad som behövs för att kunna leva på avkastningen och bli ekonomiskt oberoende. I dessa uträkningar är antagandet en årlig avkastning på 8,46% vilket är den genomsnittliga avkastningen på stockholmsbörsen mellan 1999-2018. Det är viktigt att ha i åtanke att historisk avkastning inte på något sätt garanterar framtida avkastning.

(Visited 50 times, 1 visits today)
Stäng