silver

Written by 19:59 Aktier, Homepage

Ädelmetaller – Investera i ädelmetaller – Hur gör man?

Denna artikel kommer utforska olika sätt att investerar i ädelmetaller och titta på för- och nackdelar med olika metaller. Vi kommer också delge exempel på värdepapper att investera i för att skapa exponering mot specifika ädelmetaller. 

Att investera i ädelmetaller kan vara ett utmärkt komplement till en välbalanserad aktieportfölj. Det är däremot inte rekommenderat att stommen av ens långsiktiga investeringar utgörs av ädelmetaller. Det eftersom att ädelmetallerna i sig skapar inte nytt värde på det sätt som ett företag kan göra. Det innebär att avkastningen är mer begränsad. Eftersom man förlitar sig endast på att efterfrågan i relation till utbudet av ädelmetallen ska öka och därmed stiger priset. 

Investera i guld

Guld är den populäraste ädelmetallen att investera i. Se vår guide till att investera i guld för en djupdykning i ämnet. För att investera i guld kan man köpa fysiskt guld, guldfonder, guldbolag och ETFer (börshandlade fonder). 

Många investerare använder guld som en hedge i deras aktieportfölj och det utgör då max 5-10% av portföljens värde. Guldet bidrar till portföljen genom att det ofta stiger i värde under börsnedgångar och dämpar därför portföljens nedgång i sämre tider. Vill man köpa en sådan hedge eller om man tror på en kommande lågkonjunktur. Då är en guld ETF med direkt koppling till guldpriset ett bra alternativ. Ett bra alternativ är ETFS Physical Swiss Gold hos nordnet som är en ETF backat av fysiskt guld.

Om man istället tror starkt både på ädelmetallen guld som råvara samt på hela guldindustrin som bransch. Då passar det bra att köpa en guldfond eller några olika guldbolag. Då får man exponering både mot guldpriset samt mot hela branschen. 

Investera i silver

Silver är en ädelmetall som historiskt sett liknat guld i det att det varit en bra hedge vid börsnedgång och har haft ännu högre volatilitet än guldet. Men silvret är också en stor tillgång i olika industrier som tillverkning av solceller, batterier till elbilar och antibakteriella medel inom sjukvården. Ädelmetallen kan därför vara en bra investering om man förutspår att dessa industrier kommer växa och öka efterfrågan på silvret. 

För att investera i silver finns det börshandlade fonder som är kopplade till silverpriset. Fonden ETFS Physical Silver är vår rekommendation eftersom den också är uppbackad av fysiskt silver.

Avanza har fonden SILVER AVA men denna är inte uppbackad av fysiskt silver vilket betyder större risk. Vid en stor uppgång i silverpriset kan inte SILVER AVA sälja av fysiskt silver för att finansiera uttag ur produkten.

Det finns även silverfonder som investerar i bolag som utvinner ädelmetallen. Dessa är bra alternativ om man vill investera i branschen men funkar sämre som hedge eftersom bolagen är mer korrelerade till aktiemarknaden än ädelmetaller. Fonden AuAg Silverbullet A är något man kan titta närmare på om man är intresserad av detta.

Investera i platinum

En ädelmetall som är mera ovanlig att investera i är platinum. Platinum används bland annat till katalysatorer i bilar samt elektriska kretsar och över 80% av världens produktion kommer från Sydafrika. Enklaste sättet att skapa exponering mot denna typ ädelmetaller är att köpa ETFS Physical Platinum. Denna följer priset på platinum samt är uppbackad av den fysiska ädelmetallen.

Investera i palladium

Palladium liknar platina på fler sätt och används inom industrier bland annat till katalysatorer, tandvård och cancer behandling. Även för denna typ av ädelmetaller erbjuder wisdom tree en ETF som följer prisutvecklingen för palladium och är uppbackad av fysiskt palladium: ETFS Physical Palladium. 

Vår rekommendation

För att investera i en specifik ädelmetall rekommenderar vi att man väljer en ETF som följer priset på ädelmetallen. Då får man en ren exponering mot råvaran gentemot om man väljer aktier i ett bolag som utvinner ädelmetallen. Bolaget påverkas av operationella risker, marknadsrisker och är starkare korrelerat till övriga börsen därmed inverkar många faktorer förutom värdet på själva ädelmetallen. 

Det är också viktigt att man väljer en ETF som har uppbackning av ett fysisk innehav i ädelmetallen. Då risker man inte hamna i en sits där ETFen rusar i värde och att det blir problem med uttag från fonden. 

Slutligen är det förstås smart att kontrollera vilka avgifter som produkterna har vilket kan utgöra en sista tie-breaker i beslutsprocessen. 

(Visited 306 times, 1 visits today)
Stäng