investera-i-guld

Written by 00:03 Homepage, Nyheter

Köpa Guld – Så här investerar du i guld

Köpa Guld –  Så här gör du för att investera i Guld

I denna guide kommer vi beskriva på vilka sätt du kan investera i guld. Guldpriset styrs utifrån utbud och efterfrågan men stiger även i relation till svenska kronan om kronkursen går ned. Huvudsakligen kan man köpa fysiskt guld, aktier i guldbolag, guldfonder eller börshandlade fonder. För att investera i guld behöver man välja vilket av dessa alternativ som tilltalar dig som investerare mest.

Investera i Fysiskt guld

Den traditionella metoden för att investera i guld har varit att köpa fysiskt guld. Genom att investera i fysiskt guld som guldtackor, guldmynt eller guldsmycken tjänar man pengar på att guldpriset, kronor per gram, stiger. Fördelaktigt med detta alternativ är att man själv äger ett objekt tillverkat av råvaran. Som då är direktkopplat till ädelmetallen och dess pris dvs guldkursen. Det kan dock finnas handelsavgifter vid köp och försäljning av fysiskt guld. Men även att handelsprocessen är mera omständig i relation till kommande alternativ. Därför passar detta alternativ främst om man vill äga guld på lite längre sikt. Med fysiskt guld finns även risk för stöld, skador och liknande problem. En försäkring kan vara aktuell, bland vilket då också blir en kostnad som drar bort från investeringens avkastning. Fysiskt guld kan köpas online på hemsidor som Guldcentralen, Guldcentrum, Liberty Silver eller Tavex samt via auktion, smyckesbutiker och många andra ställen.

Guldfonder

Ett modernare alternativ för att investera i guld är att köpa guldfonder. Detta är fonder som har placerat sitt kapital i flera olika guldbolag. Denna investeringsform är väldigt enkel och tidseffektiv eftersom fondförvaltaren sköter kapitalet och som passiv investerare tar man endast del av fondens avkastning. Mängden av bolag bidrar också till att man sprider sin risk mot flera olika företag. Fonder är enkelt att köpa online via nätmäklare som Avanza, Nordnet samt hos olika banker. För fonder betalar man en avgift, ofta kring 2-3% för en guldfond. Utifrån kapitalet som man investerar och avgiften tas ut oavsett hur fonden går. Detta är ett indirekt sätt att investera i guld. Det eftersom fondens utveckling är bara delvis relaterad till guldpriset men påverkas också av olika marknadsfaktorer.

Investera i Guldbolag

Vill man istället själv välja ut vilka guldbolag som man vill placera sitt kapital, kan man köpa aktier direkt i dessa företag. Då slipper man fondavgiften som kan vara avsevärd men det är också mycket mer tidskrävande. Det förutsätter att man har lite kompetens i att välja ut dessa guldbolag. Risken blir också högre gentemot en fond då antalet bolag sannolikt kommer vara färre vilket skapar mindre diversifiering av kapitalet. Gruvverksamhet är förankrat med stora operativa risker utifrån hur det går för bolaget med att prospektera och utvinna guld. Aktier i dessa bolag finns också att köpa hos Avanza, Nordnet, banker mfl.

Börshandlade fonder (ETF)

Ytterligare ett alternativ är att investera i guld genom att köpa börshandlade fonder eller ETF (Exchange traded fund). Dessa fonder är kopplade till guldpriset och värdet av fonden är uppbackat av fysiskt guld. Med detta alternativ investerar man direkt i guldpriset istället för ett bolag eller flera bolag arbetar inom gruvverksamhet för utvinning av guld. Med en ETF får man därmed en investering med direkt koppling till den faktiska guldkursen. Utveckling hos guldfonder och guldbolag påverkas av många olika marknadsfaktorer hur bolaget drivs. Därför är en guld ETF ett bra alternativ för att få en ren exponering mot guld som råvara. Precis som ovanstående köps gulf ETF:er hos Avanza, Nordnet och andra banker.

Vår rekommendation när du ska investera i Guld

Vilket alternativ för att investera i guld som är att föredra beror på syftet bakom investeringen. Många investerare har guldet en hedge i deras aktieportfölj och det utgör max 5-10% av portföljens värde. Guldet bidrar till portföljen genom att vara negativt korrelerad till börsindexet i under börsnedgångar och dämpar därför fallet i dessa tider. För en sådan hedge eller om man tror på en kommande lågkonjunktur. Så är en guld ETF med direkt koppling till guldpriset ett bra alternativ.

Om man istället tror starkt både på guld som råvara samt på guldindustrin som bransch. Passar det bra att köpa en guldfond eller några olika guldbolag. Då får man exponering både mot guldpriset samt mot hela branschen. 

Är man mer av en domedagsprofet som vill hedga mot en total kollaps av det finansiella systemet så är fysiskt guld ett bra alternativ. I en postapokalyptisk värld skulle guldet med all sannolikhet stå som en stark råvara i byteshandeln.

Vill även påpeka att läsa BörsFågelns krönika om Guld och Bitcoin.

(Visited 161 times, 1 visits today)
Stäng