Kapitalförsäkring

Written by 17:08 Aktier, Homepage

Vad är Kapitalförsäkring? – Varför är KF bra?

Vad är Kapitalförsäkring (KF)?

Kapitalförsäkring är en försäkring som används till placeringsform för investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper. Ett försäkringsbolag står alltid bakom kapitalförsäkringen som sedan förmedlas av en bank så som Nordnet eller Avanza.

Tre varianter av kapitalförsäkringar (KF)

Kapitalförsäkring finns i tre olika former. Det finns fondförsäkring, traditionell försäkring och depåförsäkring. Med en fondförsäkring får man möjlighet att investera pengar i dom olika fonder som finns hos försäkringsbolaget. Väljer man en traditionell försäkring så investerar försäkringsbolaget dina pengar åt dig mot en avgift. Den sista varianten är en depåförsäkring vilket är den vanligaste formen. I denna kan du själv investera dina pengar i alla dom aktier och fonder som banken erbjuder.

Hur och var skapar man en kapitalförsäkring (KF)?

Enklaste sättet är att skapa en kapitalförsäkring hos sin vanliga bank eller hos Avanza/Nordnet. Klicka dig fram till att öppna ett nytt konto och välj konto formen kapitalförsäkring. Under processen blir du ombedd att svara på några enkla frågor, som var dina pengar kommer ifrån och om du är en person i utsatt politisk ställning. Processen tar bara några minuter och din kapitalförsäkring blir tillgängligt omgående. 

Hos etablerade banker och nätmäklare kan du i en kapitalförsäkring investera i hela deras utbud och du betalar courtage vid handel precis som vanligt. Courtaget är en handelsavgift som man betalar vid köp och försäljning som ligger mellan 1-100 kr beroende på kunden.

Skatt för investeringar i en kapitalförsäkring (KF)

Investeringar i en kapitalförsäkring beskattas enligt en schablonmodell. Skatten grundas på försäkringens sammanlagda värde och inte på den vinst eller förlust som du gjort på dina investeringar. Skatten beräknas utifrån en schablonintäkt som motsvarar statslåneräntan (den 30 november föregående år) plus 1 procent men den får ej understiga 1,25%. Detta är ett golv som regeringen satt eftersom statslåneräntan ibland är negativ som 30 november 2019 var den -0,09%. Sedan beräknas skatten utifrån det ingående värdet av försäkringen samt insättningar under året. Insättningar under första halvåret räknas med i sin helhet medan insättningar under andra halvåret bara räknas med till hälften.

Därefter multipliceras kontots värde med 1,25% vilket blir schablonintäkten som i sin tur multipliceras med skatten på kapitalinkomster som är 30%. 

Försäkringsbolaget drar av skattebeloppet direkt från din försäkring och du behöver därför ha en likvid summa tillgänglig på kontot vid denna tidpunkt. Information om när skatten dras får du i god tid av din bank. Du behöver därmed inte redovisa dina aktieaffärer i en kapitalförsäkring vid deklareringen utan detta sker automatiskt.

Denna beskattningsmodell innebär även att man inte kan göra avdrag för förluster eller kvitta vinster mot förluster. Du betalar den årliga skatten utifrån kapitalunderlaget på kontot oavsett hur avkastningen har sett ut under året.

De senaste åren har statslåneräntan varit mycket låg och därmed även skatten på kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkring skatt 2019: 0,453%. Kapitalförsäkring skatt 2020: 0,375%

Kapitalförsäkring vid nyintroduktioner

När nya bolag noteras på börsen har du möjlighet att teckna aktier i en kapitalförsäkring eller i en vanlig aktiedepå. Detta är däremot sällan möjligt på ett investeringssparkonto, då måste noteringen bestå av endast nya aktier vilket sällan är fallet.

Ägande och investerarskydd för kapitalförsäkringar

Som skydd för pengarna i kapitalförsäkringar gäller ett skuldtäckningsregister vilket ersätter både inverarskydd och insättningsgaranti. Detta innebär att försäkringsbolaget behöver garantera att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar värdet av samtliga kapitalförsäkringarna som dom handahåller. Om försäkringsbolaget skulle gå i konkurs har du som innehavare av kapitalförsäkring förmånsrätt och det råder ingen beloppsbegränsning utan du har rätt till hela värdet av din kapitalförsäkring. Dessa försäkringsbolag bevakas och regleras av Finansinspektionen som kontrollerar att riktlinjerna för skuldtäckningsregistret följs.

TIll skillnad från andra konton så är det försäkringsbolaget som formellt äger aktierna i en kapitalförsäkring. Detta innebär att du som innehavare av kapitalförsäkringen inte kan gå på bolagsstämmor och rösta.

Summering Kapitalförsäkring

För att summera är kapitalförsäkringar ett bra alternativ för sparande och investering där den låga beskattningen är en starkt faktor. Pengarna är väl skyddade och bristen på rösträtt är något som dom flesta inte berörs av. Planerar man att investera i aktier med väldigt hög risk, till exempel aktier på dom mindre börslistorna och förhoppningsbolag, kan det vara bättre att välja en aktiedepå eftersom KF saknar möjligheten till vinst kvittning och förlustavdrag. Kapitalförsäkring passar bra till långsiktigt sparande i mer etablerade bolag. Men det absolut viktigaste är inte vilken konto form man väljer utan att man faktiskt sätter igång med att spara och investera pengar. Desto tidigare man startar upp sitt sparande desto längre investeringshorisont ger man sig själv. Då får investeringarna större chans att generera god avkastning och har fler år på sig att ackumulera värde. 

(Visited 104 times, 1 visits today)
Stäng