Written by 19:09 Aktier, Homepage

Kapitalförsäkring, investeringssparkonto eller aktiedepå?

aktie konto

Vad är bäst Kapitalförsäkring, investeringssparkonto eller aktiedepå? 

När man ska börja investera i värdepapper ställs man inför valet av vilken form av konto som man vill spara i. Det finns tre alternativ: kapitalförsäkring (KF), investeringssparkonto (ISK) och aktiedepå. Dessa skiljer sig åt i hur investeringarna beskattas och ägs samt vilka möjligheter man har till att belåna sitt konto och delta i nyintroduktioner. Varje form har sina för- och nackdelar och passar bra till olika situationer.

Största skillnaden är beskattning

Den största skillnaden mellan dessa konton är hur beskattningen av investeringarna sker. Aktiedepåer beskattas utifrån vinsten på sålda investeringar medan ISK och KF beskattas utifrån en årlig skatt på hela kontots värde. 

För långsiktiga investeringar i fonder och aktier, tex Avanza Zero som återspeglar Sveriges aktieindex som avkastat i snitt 8,46% per år mellan 1999-2018, som väntas växa stabilt över tid är den årliga beskattning på ISK och KF att föredra.  Med en lång investeringshorisont i stabila bolag kommer historiskt sett stora vinster genereras och det är osannolikt att man kommer göra avsevärda förluster på dessa typer av investeringar. Därför kommer vinstskatten på 30% bli väldigt dyr om man säljer investeringarna efter 10, 20 eller 30 år och har ägt dessa i en aktiedepå. 

Den årliga beskattning på ISK och KF grundas på en schablonintäkt som är statslåneräntan + 1% och blir som lägst 1,25% vilket är vad den ligger på just nu. Schablonintäkten multipliceras med kontots värde och sedan skattar man 30% av detta. Dvs kontots värde x 1,25% x 30% och därav är alltså skatten på KF och ISK för 2020 = 0,375%. Detta är en extremt låg avkastningsskatt som är den största faktorn till att dom allra flesta sparare bör välja en KF eller ISK.

Skatt på utdelningar

Om du har aktier på en aktiedepå som ger utdelning kommer 30% i skatt dras av från utdelningen direkt. Däremot för KF och ISK dras inte skatt vid utdelningen utan värdet av utdelningen adderas till kapitalet på ditt konto och beskattas med 0,375% för år 2020. 

När är en aktiedepå att föredra?

I en aktiedepå har man möjlighet till vinst kvittning och förlustavdrag vilket gör att detta konto lämpar sig väl till högrisk investeringar. Om man investerar i olika småbolag kommer avkastningen att variera enormt. Ett läkemedelsföretag som lyckas lansera en ny produkt kan stiga flera tusen procent men ännu vanligare är att bolaget inte lyckas och att värdet sjunker drastiskt. Om man handlar med andra värdepapper som optioner, warranter eller terminer är också variansen stor och risken är hög. Med dessa i en aktiedepå kan man göra avdrag för förlusterna eller kvitta dom mot vinster. Denna möjlighet finns inte för kapitalförsäkring och investeringssparkonto. För aktier som kanske mångdubblats i värde från inköpspriset kan man vid försäljning använda schablonmetoden. Då beräknas ett schablonmässigt inköpspris som 20% av försäljningspriset därmed reduceras vinstskatten om aktien stigit väldigt mycket sedan köp. 

Om man vid slutet av ett år gjort en förlust på sina sammanlagda affärer från en aktiedepå så kan man göra förlustavdrag. Man får då räkna med 70% av förlusten som multipliceras med 30% skatt vilket blir det belopp som man får dra bort från den skatt som behöver betalas. Detta innebär att en förlust som inte kvittas mot en vinst sänker din skatt med 21% (70% av 30%) medan om den kvittas får du dra bort hela vinstskatten som är 30%. Därav är det fördelaktigt att kvitta förluster mot vinster om man har möjlighet.

Fördelar och nackdelar med varje konto:

Kapitalförsäkring

Fördelar
 • Låg årlig skatt: 0.375% i skatt på hela kontots värde för 2020
 • Ofta möjligt att delta i nyintroduktioner
 • Behöver ej redovisa sålda aktieaffärer i skattedeklarationen
Nackdelar
 • Ingen möjlighet att kvitta vinster mot förluster
 • Ingen möjlighet att göra förlustavdrag
 • Ej rösträtt på bolagsstämmor (försäkringsbolaget står som formell ägare av aktierna)

ISK

Fördelar
 • Låg årlig skatt: 0.375% i skatt på hela kontots värdet för 2020
 • Möjlighet till belåning
 • Rösträtt vid bolagsstämmor
 • Behöver ej redovisa sålda aktieaffärer i skattedeklarationen
Nackdelar
 • Ingen möjlighet att kvitta vinster mot förluster
 • Ingen möjlighet att göra förlustavdrag
 • Sällan möjligt att delta i nyintroduktioner

Aktiedepå

Fördelar
 • Möjlighet att kvitta vinster mot förluster
 • Möjlighet att göra förlustavdrag
 • Alltid möjlighet att delta i nyintroduktioner
Nackdelar
 • Dyr vinstskatt på 30%
 • 30% skatt dras av direkt på utdelningar
 • Måste själv redovisa sålda aktier i K4-blankett vid skattedeklarationen

Kombinera och optimera valet av konto!

Att man väljer ett typ av konto utesluter inte ett annat och det finns inga begränsningar i antal konton man får öppna och äga. Därför kan du med tiden öppna en ISK, en KF och en aktiedepå och få tillgång till fördelarna med varje konto.

Rekommendation vid val av konto

Dom allra flesta sparar och investerar långsiktigt i förhållandevis stabila bolag och fonder. Då kan man historiskt sett räkna med att pengarna växer över tid och eventuella förluster kommer vara begränsade. Därför är den låga skatten på ISK och KF den avgörande faktorn vid val av konto. I valet mellan dessa två får man beakta andra skillnaderna. Om man till exempel föredrar möjligheten i ISK till att belåna sitt konto samt att rösta vid bolagsstämman eller om möjligheten att med KF delta i nyintroduktioner väger tyngre? 

Aktiedepåer bör sällan användas som huvudsakligt konto för ett långsiktigt sparande eftersom vinstskatten blir för kostsam. För majoriteten av nya sparare och investerare är skillnaderna mellan KF och ISK nästan oväsentliga. Det viktigaste är istället att man faktiskt sätter igång med att spara och investera pengar. Desto tidigare man startar upp sitt sparande desto längre investeringshorisont ger man sig själv. Då får investeringarna större chans att generera god avkastning och har fler år på sig att ackumulera värde. 

Att börja investera i aktier går att göra väldigt enkelt. Vissa lägger ned många timmar på att researcha olika aktier och bolag för att välja ut några enstaka och hoppas dom går bra (metod som ofta lämpar sig i en aktiedepå). Men dom flesta lyckas ändå inte slå aktieindex utveckling och detsamma gäller för många fonder som dessutom kan ha väldigt dyra avgifter. Då kan man spara både tid och pengar genom att välja en aktieindexfond som återspeglar aktieindex avkastning utan aktiv förvaltning. Dessa fonder är vanligtvis helt avgiftsfria och ger god diversifiering dvs riskspridning bland sveriges största aktiebolag. Då det också är en fond slipper man courtage vid köp och kan enkelt sätta upp ett månadssparande. Avanza erbjuder gratisfonden Avanza Zero och Nordnet har fyra indexfonder utan avgift som speglar aktieindex i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Med ett startkapital och/eller månadssparande i någon av dessa fonder placerade i en KF eller ISK har man en utmärkt start på sitt sparande på vägen till större ekonomisk frihet.

(Visited 241 times, 1 visits today)
Stäng