investera pengar

Written by 10:43 Homepage

Långsiktig investering – För att uppnå ekonomisk frihet

Långsiktig investering – Vad är viktigt?

I detta avsnitt kommer vi utforska vad det innebär att investera långsiktigt och hur man går tillväga. Med lång sikt menar vi en tidshorisont på åtminstone 10 år men desto längre tidsspann desto bättre. Denna investeringsmetod bygger på att ta förhållandevis låg risk och generera en stabil avkastning över tid. Målet är att långsiktigt ackumulera kapital och skapa större ekonomisk frihet.

Första steget – Sparande

Till att börja med behöver man ett sparande för kunna avsätta pengar att investera med. Detta är något som alla med en egen inkomst bör etablera så tidigt som möjligt i livet. Men att ha pengar över till sparande sitter oftast mer i utgifterna än inkomsterna. När man spenderar pengar bör man egentligen tänka att det är tiden som det tog att tjäna in pengarna som man spenderar vid köpet.  Genom att granska alla sina utgiftskategorier kan man nästan alltid hitta några tusenlappar per månad som skulle kunna effektiviseras. Några exempel kan vara att flytta till ett billigare boende, köra mindre bil och cykla mera, handla saker second hand, säga upp abonnemang som knappt används,  att man säljer sin förra pryl när man köper en ny eller lånar böcker och ljudböcker på biblioteket. 

Genom att börja spara åtminstone 10% av sin inkomst kommer man kunna skapa ett månadssparande som över tid kommer leda till en passiv inkomst. Denna inkomst kan då användas till att till exempel köpa loss sin egna tid och jobba deltid eller gå i tidig pension. När man reflekterar över vad som är viktigt i livet är det sällan materiella saker som värdesätts högst, det är snarare relationer som är viktigast och detta öppnar upp för mer tid till dessa relationer och därigenom ett rikare liv.

Hur ska man investera?

När man kommit igång med sitt sparande är det dags att börja investera dessa pengar. Ett månadssparande är då lämpligt eftersom dina sparpengar blir tillgängliga månadsvis samt att det sprider ut dina köp och eliminerar risken att man kliver in med allt sitt kapital på toppen av en börscykel. Har du även ett startkapital att gå in med är det också klokt att sprida ut köpen över tid. 

Långsiktiga investeringar bör placeras i en kapitalförsäkring (KF) eller ett investeringssparkonto (ISK) och inte den klassiska aktiedepå. Detta beror på att i en aktiedepå beskattas alla dina sålda vinster med 30%. Som vi såg i exemplet ovan blir den rena avkastningen efter 20 år en rejäl summa som man inte vill tappa 30% av. För KF och ISK däremot beskattas hela kapitalet på kontot med en mycket låg skatt motsvarande 0,375% för 2020. Detta är ett viktigt val av konto som gör drastiskt skillnad över tid.

Månadssparande – räkneexempel 

Här kommer några räkneexempel på hur ett månadssparande växer över tid och hur stor passiv inkomst det kan beräknas generera. 

Med ett sparande på 3000 kr per månad och en avkastning på 8,46% (motsvarande svenska börsens snittavkastning mellan 1999-2018) kommer man efter 20 år ha tjänat ihop 1,8 miljoner kronor. Dom månatliga insättningarna motsvarar dock endast 720 000 kr (20 år x 12 mån x 3000 kr). Därmed har merparten, 1 080 000 kr av pengarna, tillkommit som ren avkastning. Denna summa skapar då en passiv inkomst på 1,8 miljoner x 8,46% / 12 = 12 690 kr i månaden. Eftersom kapitalet växer med 12 690 kr i månaden, skulle denna summa kunna tas ut löpande utan att kapitalet minskar från 1,8 miljoner. Då pengarna bör placeras i ett ISK eller KF är skatten endast 0,375% för år 2020. Likställer man dessa pengar till en bruttolön blir det därmed motsvarigheten till att tjäna 12 690/0,7 = 18 129 kr före skatt (antaget 30% skatt). 

Om vi använder samma antaganden som ovan men höjer sparandet till 5000 kr per månad landar summan på 3 miljoner efter 20 år. Med detta kapital har man en passiv inkomst på 21 150 kr per månad motsvarande en bruttolön på 30 214 kr. Dessa exempel visar att det är fullt möjligt att pensionera sig tidigt eller jobba avsevärt mycket mindre för för den som lyckas spara och investera några tusen varje månad.

Månadssparande

[Observera att dessa är endast exempel och är baserade på historisk avkastning. Historiskt avkastning tillför endast en uppskattning för framtiden och är långt ifrån en garanti.]

Vad ska man investera i?

För långsiktiga investeringar är dom främsta placeringsalternativen att välja ut enskilda aktier, olika sorters fonder samt aktieindex. 

Välja enskilda aktier

Har man ett stort intresse för aktier, man vill lära sig mer och kan lägga ner mycket tid på att läsa på samt göra efterforskning då är enskilda aktier att rekommendera. Uppsidan när man träffar rätt är enorm men man tar också stor risk om man endast placerar i ett fåtal bolag. Alla möjliga oförutsedda faktorer kan inträffa och rubba bolagets värde. Till en början är det klokt att hålla sig till största svenska aktielistan Large Cap. Denna lista innehåller stora etablerade bolag och där är det mer förlåtande om man gör misstag. Skulle man välja fel bolag på dom mindre aktielistorna är konkurs och stora prisras vanligt förekommande. 

Fonder

Nästa alternativ är att investera i fonder. Detta passar bra om man inte vill lägga ner lika mycket tid utan hellre vill betala en avgift till en fondförvaltare som får sköta investeringarna. Denna avgift kan sticka iväg till flera procentenheter för dyrare fonder vilket till viss del kommer äta upp avkastningen. Fondavgiften ackumuleras över tid och därför är det viktigt att minimera dessa. Fondförvaltaren tar också ut avgiften oavsett hur fonden presterar vilket innebär att man behöver betala avgiften även vid år då fonden gör förlust. En stor fördel med fonder är att dom kan ge exponeringen mot en specifik världsdel, bransch, råvara eller liknande. Det kan annars vara både dyrt och omständigt att sätta ihop till exempel en portfölj av kinesiska aktier men väldigt enkelt genom en fond. 

Aktieindex

Sista alternativet som kommer omnämnas här är att investera i aktieindex. Detta gör man genom att köpa en aktieindexfond som Avanza Zero eller Nordnet Indexfond Sverige. Dessa återspeglar avkastningen på OMXS30 vilket är svenska börsens 30 största bolag. När man köper indexfonden får man därmed en viktad exponering mot sveriges 30 största aktiebolag. Därigenom ger indexfonden också stor spridning mot olika bolag och branscher vilket innebär att risken minskar genom diversifiering. Man har inte lagt alla ägg i samma korg helt enkelt. 

Eftersom dessa fonder återspeglar index krävs ingen aktiv fondförvaltning och bankerna erbjuder därmed dessa fonder helt utan avgift. Detta är en stor fördel mot andra fonder som ofta kan ligga på några procent i avgift. Om man till exempel investerar 100 000 kr i två olika fonder som båda avkastar 8% per år i 20 år och skillnaden är att fond A har en avgift på 2,5% per år och fond B har ingen avgift alls. 

Fond A och Fond B
Fondavkaastning

Vi kan då se att fond A ackumulerar över 92 000 kr i avgifter och en avkastning på 281% att jämföra mot fond B som avkastar hela 466%. Skillnaden blir 185 000 kr mer i avkastning från fond B eftersom den är helt gratis och det blir väldigt tydligt att fondavgiften är enormt viktig.

Indexfonder är en utmärkt grund i dom allra flesta sparanden och passar exceptionellt bra för dom som inte vill lägga mycket tid på sina investeringar. Måttstocken för personer som investerar i ett eget urval av aktier är just aktieindex. Dom flesta småsparare slår inte aktieindex  avkastning och hade därför sparat både tid och pengar på att köpa index istället. Indexfonder lämpar sig utmärkt till månadssparande i valfritt belopp eftersom fonder är gratis att köpa och sälja till skillnad från courtaget som betalas för handel med enskilda aktier.

Kombinera och optimera

Dessa placeringsalternativ utesluter förstås inte varandra utan det bästa är snarare att kombinera dom. Ett upplägg skulle till exempel kunna vara att ha en grundstomme av kapitalet i indexfonder eftersom detta ger en bas av många stora stabila bolag i olika branscher. Har man sedan specifik kunskap eller tro på en särskild bransch eller ett särskilt bolag så kan man komplettera med enskilda aktier. För att nå ytterligare diversifiering kan man komplettera med fonder som ger exponering mot andra världsdelar som globalfonder och/eller asienfonder. Då är man inte helt och hållet bunden till endast svenska marknadens framgång. Genom att kombinera dessa alternativ kan man bygga en välkonstruerad portfölj med god avkastning och stor riskspridning.

(Visited 257 times, 1 visits today)
Stäng