investeringssparkonto

Written by 17:44 Aktier, Homepage

ISK konto – Vad är ett investeringssparkonto?

Vad är ett Investeringssparkonto (ISK)?

Ett investeringssparkonto är ett sparkonto i vilket du kan spara i olika slags värdepapper som till exempel aktier och fonder. Värdepapperna på kontot äger du själv och du kan fritt köpa och sälja tillgångar. Det går även bra att ha flera olika ISK och du kan öppna dessa både hos din vanliga bank samt hos Avanza och Nordnet. 

Hur skapar man ett investeringssparkonto (ISK)?

För att enklast skapa ett ISK loggar du i på antingen din vanliga bank eller Avanza/Nordnet genom mobilt bankID eller liknande. Du väljer sedan att öppna ett nytt konto och anger kontoformen investeringssparkonto. Under processen blir du ombedd att svara på några enkla frågor, som var dina pengar kommer ifrån och om du är en person i utsatt politisk ställning. Processen tar bara några minuter och ditt investeringssparkonto blir tillgängligt omgående. Därefter kan du börja utforska alla tillgängliga investeringsalternativ.

Hur beskattas ett investeringssparkonto (ISK)?

Skillnaden mellan olika former av konton är främst hus beskattningen sker. ISK beskattas inte utifrån vinsterna på dina investeringar utan du betalar istället en årlig skatt utifrån det totala värdet av ditt investeringssparkonto.

Den årliga skatten beräknas utifrån en schablonintäkt som för år 2020 som lägst motsvarar 1,25%. Schablonintäkten beräknas som 1 procentenhet + statslåneräntan men eftersom denna är negativ på -0,09% blir schablonintäkten 1,25%.
Skatten för kapitalinkomster är 30% och denna multipliceras med schablonintäkten för att få fram den årliga skatten. Fullständig uträkning för hur den årliga skatten beräknas är: kapitalet på kontot x 1,25% x 30% i skatt. Exempelvis: årlig skatt på ett konto med 100 000 kr blir 100 000 x 0,0125 x 0,3 = 375 kr.

På ett ISK behöver du inte deklarera dina sålda aktieaffärer i en K4-blankett vid inlämnande av skattedeklarationen. Din bank håller istället koll på ditt ISK och ser till att den årliga skatten är inkluderade i underlaget till din skattedeklaration.

För ett investeringssparkonto kan man inte göra avdrag för förluster eller kvitta vinster mot förluster. Du betalar den årliga skatten utifrån kapitalunderlaget på kontot oavsett hur avkastningen har sett ut under året.

Belåna sitt Investeringssparkonto (ISK)

Det är möjligt att belåna sitt ISK och därigenom öka mängden kapital som man får tillgång att investera med. Detta gör att du kan generera ännu större avkastning men kommer också med en risk om din placering minskar i värde. För att detta ska vara lönsamt behöver investeringen som du placerar med lånet generera en avkastning som är större än räntan på lånet.

Att belåna sitt konto kan låta som att satsa på casino med lånade pengar men behöver inte vara ett så dumdristigt alternativ. När det kommer till bostäder till exempel är många villiga att belåna sig själv till extrema nivåer. En belåning på ett investeringssparkonto kan placeras i mycket stabila aktier eller till exempel en aktieindexfond som Avanza Zero som i snitt avkastat 8,46% per år mellan 1999-2018. Detta är en relativt låg risk placering som långt överstiger den ränta som kommer behöva betalas på lånet.

Investeringssparkonto vid nyintroduktioner

Varje år är det en mängd nya bolag som noteras på börsmarknaden. Detta kallas en nyintroduktion och alla som är intresserad får möjlighet att teckna aktier i det nya bolaget. På investeringssparkonto får man bara möjlighet att teckna aktier i nyintroduktioner som endast består av nyemitterade aktier. Det vill säga att inga gamla aktier får ingå vilket sällan är fallet.

Rösträtt, ägande och kapitalskydd för investeringssparkonto

I ett investeringssparkonto äger du själv alla värdepapper och placeringar som finns på kontot. Vid köp av aktier till ett ISK som ger rösträtt får du även möjlighet att rösta och påverka företaget på bolagsstämmor. 

Investeringssparkonto omfattas även av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att om banken som du har ditt ISK hos skulle gå i konkurs gäller insättningsgarantin och staten kliver in och ersätter icke-investerade pengar på ditt ISK upp till 950 000 kr. Investerade pengar är också skydda. Dessa placeringar är avskilda från bankens egna tillgångar och vid konkurs har du därmed rätt att få ut dina värdepapper från banken.

Summering om investeringssparkonto

För att summera är investeringssparkonto ett utmärkt alternativ för sparande i värdepapper. Den stora fördelen är att man betalar en mycket låg skatt på detta konto. Med ISK slipper du även krångel med i att redovisa aktieaffärer vid skattedeklarationen. ISK passar särskilt bra till långsiktiga placeringar som växer över tid. Vill man investera i olika förhoppningsbolag där man riskerar att göra stora förlustaffärer är detta sannolikt inte rätt kontoform eftersom man inte kan göra något förlustavdrag eller vinst kvittning. 

Vad är en Kapitalförsäkring (KF)?

Kapitalförsäkring är en försäkring som används som placering form för investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper.

(Visited 93 times, 1 visits today)
Stäng